Международен търговски арбитражен съд

SINE IRA ET STUDIO

БЕЗ ГНЯВ И ПРИСТРАСТИЕ

МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ СДРУЖЕНИЕ „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО” – СОФИЯ

Международният търговски арбитражен съд при Сдружение „Юридическо сътрудничество” – София е създаден в края на 2012 г. Той има за цел да осигури бързина и високо качество при решаването на вътрешни и международни правни спорове.

Арбитражният съд при Сдружение „ЮС” включва арбитри с висока квалификация и дългогодишен практически опит, добре запознати с особеностите на извънсъдебните способи за решаване на спорове.

Предимства на арбитража:

  • арбитражът е независима и доброволна институция
  • арбитражът предоставя възможност за избор на арбитрите и предполага специализация на арбитрите в материята
  • арбитражът работи с ниска арбитражна такса
  • арбитражът решава спора окончателно в една инстанционно производство, поради което се характеризира с бързина на правораздаването
  • арбитражът предполага колегиалност в отношенията между страните по спора
  • арбитражното производство се характеризира в най-висока степен с поверителност на информацията
  • арбитражното производство може да се води на чужд език