Списък на Арбитрите

СПИСЪК С АРБИТРИТЕ

ПО ВЪТРЕШНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД
ПРИ СДРУЖЕНИЕ „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ - СОФИЯ

Номер Имена Професия Специализация или специалност Местожителство
1. Валентина Ангелова Виденова Адвокат Вещноправни въпроси на строителството гр. София
2. Велина Аспарухова Рашкова Адвокат търговска несъстоятелност гр. София
3. Венелин Славчев Славчев Адвокат гр. София
4. Румен Василев Котов Адвокат гр. София
5. Георги Янчев Добрев Адвокат гр. София
6. Иван Желев Михайлов Адвокат гр. Стара Загора
7. Ивета Северинова Балиева Юрист гр. София
8. Илка Иванова Петкова Адвокат гр. Стара Загора
9. Йоанна Бойчева Чорева Юрист гр. Благоевград
10. Маргарита Василева Йорданова-Харизанова Адвокат Представител по индустриална собственост гр. София
11. Марио Унчов Топчийски Адвокат гр. София
12. Пенка Иванова Танова Юрист гр. София
13. Пламен Йорданов Ангелов Адвокат гр. София
14. Тодор Илиев Трифонов Адвокат гр. София
15. Юлиан Милков Ламбовски Адвокат гр. София

СПИСЪК С АРБИТРИТЕ

ПО МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД
ПРИ СДРУЖЕНИЕ „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ - СОФИЯ

Номер Имена Професия Местожителство Чужди езици
1. Валентина Ангелова Виденова Адвокат гр. София руски език
2. Венелин Славчев Славчев Адвокат гр. София руски и френски език
3. Владислав Александров Янев Адвокат гр. София руски и френски език
4. Иван Желев Михайлов Адвокат гр. Стара Загора руски език
5. Ивета Северинова Балиева Юрист гр. София английски език
6. Илка Иванова Петкова Адвокат гр. Стара Загора английски и руски език
7. Йоанна Бойчева Чорева Адвокат гр. Благоевград английски и френски език
8. Маргарита Василева Йорданова-Харизанова Адвокат, Представител по индустриална собственост гр. София английски и руски език
9. Марио Унчов Топчийски Адвокат гр. София английски, френски и руски език
10. Пенка Иванова Танова Адвокат Гр. София руски език
11. Тодор Илиев Трифонов Адвокат гр. София руски и английски език
12. Юлиан Милков Ламбовски Адвокат гр. София немски, френски, руски и английски език