Контакти

Aдрес: гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 22, ет. 1, ап. 2
Телефон/факс: 02/9525899

БАНКОВИ СМЕТКИ:
„БАНКА ДСК“ ЕАД
в ЛЕВА:
IBAN: BG64 STSA 9300 0023 3420 85
BIC: STSABGSF
в ЕВРО:
IBAN: BG20 STSA 9300 0023 3422 95
BIC: STSABGSF

Титуляр:
СДРУЖЕНИЕ „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“-
МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД,
Титулярът може да се изписва и като – СД ЮС-МТАС

Email: icacjus@abv.bg

Website: http://icac-jus.com